Gemeente Den Haag | Stadsdeel Loosduinen
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Loosduinen
20 jan. 2021

Bewoners geven Houtwijk een 7,5

Meer dan 500 bewoners hebben aangegeven hoe prettig zij wonen in Houtwijk.

Korte samenvatting

  • Houtwijk krijgt het cijfer 7,5
  • Het groen en de rust in de wijk vindt u fijn
  • Het onderhoud van het groen, de straten en pleinen kan beter
  • Veel mensen ervaren overlast van hardrijden, tekort aan parkeerplekken en hondenpoep
  • De meeste mensen voelen zich thuis in de wijk en gaan prettig met elkaar om
  • Veel bewoners voelen zich veilig
  • Veel bewoners vinden dat het winkelcentrum aantrekkelijker kan (gezelliger, meer variatie in het winkelaanbod en het kan schoner)
  • Bewoners gaan vooral naar het winkelcentrum voor het halen van de noodzakelijke boodschappen
  • De aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente krijgt een 5,9

Wat gaan we met de resultaten doen?

De resultaten van deze enquête zijn input voor de Wijkagenda Houtwijk waarin de belangrijkste verbeterpunten staan voor de wijk.

We bespreken de uitkomsten en bepalen de thema’s met de wijkpartners van Houtwijk: wijkberaad, woningcoöperaties, politie , sportclubs, buurtinterventieteam, kinderraad en winkeliers. We kunnen niet alle thema’s tegelijkertijd aanpakken, daarom maken we samen met u een top 3. Dit doen we door in maart 2021 een verkiezing te houden over de zaken die het eerst verbeterd moeten worden.

De thema’s die bewoners het belangrijkst vinden vormen de Wijkagenda. Hiervoor kunt u plannen indienen. Met deze plannen gaan wij samen met u, de komende vier jaar aan de slag om van Houtwijk een nog leukere wijk te maken!

Wat vindt u van de uitkomsten van deze enquête?

Herkent u zich in het geschetste beeld van Houtwijk? En wat wilt u ons meegeven als we de resultaten bespreken met onze partners? Als u aangemeld bent binnen Hoplr, dan kunt u hieronder een reactie geven. U kunt ook een mail sturen naar: Loosduinen@denhaag.nl

Alle resultaten

Bent u geïnteresseerd in alle resultaten, bekijk dan de bijlage in dit bericht.

Leuk
3
Bedankt
4
Dit maakt deel uit van
folder Project
Wijkagenda Houtwijk

In de Wijkagenda staat wat het belangrijkste is om in de wijk te verbeteren. Houtwijk koos: onderhoud van groen en straten, schoon en aandacht voor jongeren en kwetsbare personen uit de wijk

De Wijkagenda bepaalt de gemeente samen met iedereen die…

Lees meer
199 dagen resterend
arrow_upward