Wijkagenda Waldeck

807 dagen resterend

Wat zet jij op de wijkagenda voor Waldeck?

Jij weet het beste wat er nodig is in jouw wijk. Daarom maakt de gemeente, samen met iedereen die in Waldeck woont, werkt of naar school gaat, de wijkagenda. Daarin staan de drie belangrijkste aandachtspunten voor Waldeck voor de komende vier jaar.

16 reacties
Wijkagenda Waldeck

Tijdslijn

1

Gesprekken met belangrijke wijkpartners

31 okt. 2021 - 22 feb. 2022

De gemeente spreekt deze maanden belangrijke wijkpartners in de wijk. Denk hierbij aan de wijkberaden, politie, woningcoorperaties, sportclubs, scholen, welzijnsorganisatie, ondernemers, bibliotheek, huisartsen en mensen die ontmoetingsplekken beheren.

2

Enquête

28 feb. 2022 - 19 mrt. 2022

Bewoners en ondernemers weten zelf het beste wat er nodig is voor Waldeck. Daarom vragen we u om een enquête in te vullen zodat we een beter beeld krijgen van hoe u uw buurt ervaart en wat u denkt dat er nodig is om nog fijner te wonen en te werken.

3

Antwoorden op de enquêtevragen analyseren

20 mrt. 2022 - 08 mei 2022

De respons op de enquête wordt geanalyseerd en gecombineerd met cijfers en informatie uit de wijk. De gemeente vertaalt dit samen met de belangrijkste partners uit de wijk naar verbeterpunten voor de wijk.

4

In gesprek met de wijk

09 mei 2022 - 01 jun. 2022

De gemeente organiseert een bijeenkomst, het liefst in de wijk, om met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomst van de enquête en de verbeterpunten die hieruit naar voren komen.

5

Bepalen welke 3 punten op de Wijkagenda komen

01 jun. 2022 - 19 jun. 2022

Aan de hand van de gesprekken, de uitslag van de enquête en de openbare data bepalen we samen met de wijkberaden welke 3 punten op de Wijkagenda komen te staan. Hierbij is de uitslag van de enquête en de gesprekken die we hebben gevoerd doorslaggevend.

6

Acties bepalen

20 jun. 2022 - 31 aug. 2022

We bepalen samen met de belangrijke wijkpartners welke acties iedereen neemt de komende vier jaar. Die zetten we in een actieprogramma.

7

Onthulling Wijkagenda aan de Stadsdeelwethouder

01 sep. 2022 - 18 sep. 2022

De Wijkagenda wordt door bewoners en ondernemers aangeboden aan de stadsdeelwethouder. Ook wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

8

Uitvoering Wijkagenda

19 sep. 2022 - 31 aug. 2026

Na de zomervakantie beginnen we met de uitvoering. Deze uitvoering duurt 4 jaar. In de tussentijd wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. En kunt u zelf aan de slag met de punten die in de wijkagenda staan, hiervoor maken we budget vrij.

arrow_upward