Gemeente Den Haag | Stadsdeel Loosduinen
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Loosduinen
13 apr. 2021

Nieuwsbrief: Houtwijk stemt: onderhoud van groen en straten, schoon en aandacht voor jongeren en kwetsbare personen uit de wijk

Bij de stemming in Houtwijk over de thema’s die de komende 4 jaar met voorrang in de wijk moeten worden opgepakt, is het ‘onderhoud van groen en straten’ het meest gekozen onderwerp. Het thema ‘schoon’ eindigde op nummer 2. De derde plek is gereserveerd voor een sociaal thema. Hierbij kregen de thema’s: aandacht voor kwetsbare personen en jongeren uit de wijk de meeste stemmen.

De komende periode bespreekt de gemeente Den Haag de uitkomsten van de stemronde met de partners in de wijk, zoals de wijkvereniging, politie en welzijnsorganisaties. Hier worden doelen op de gekozen thema’s bepaald en welke acties iedereen uitvoert om het doel te bereiken.

Prioriteiten

Bijna 750 bewoners uit Houtwijk hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden om als eerst op te pakken. Naast inzicht in de prioriteiten voor de wijk, leverde de stemronde de gemeente Den haag en de wijkpartners ook heel veel informatie en ideeën op hoe problemen in de wijk kunnen worden opgelost en kansen worden benut. De kinderen van Houtwijk hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden door tekeningen op te sturen.. Uitdagende en nieuwe speeltoestellen en -mogelijkheden zijn voor hen belangrijk. Maar ook schone speelplekken zonder afval en hondenpoep en meer ‘groen’ in de wijk staan op hun wensenlijstje.

Onderhoud groen en straten

Bewoners vinden het structureel en inhalen van achterstallig onderhoud van parken, plantsoenen en straatmeubilair een topprioriteit. Het gaat dan vooral om te grote bomen in straten, scheve stoepen, slechte fietspaden en onbruikbare parkeerplaatsen. Maar ook de verfraaiing van de openbare ruimte en groen door het planten van bloeiende struiken en nieuwe straatmeubilair zijn wensen van de bewoners.

De gemeente investeert daar de komende jaren stevig in met het project “Houtwijk Knapt Op”. Het betrekken van bewoners bij het onderhoud van het groen in de wijk wordt ook als mogelijke oplossing gezien.

Schoon

Bewoners ergeren zich aan hondenpoep op straat, zwerfvuil op straat en in bermen en voortuinen. Ook zwerfafval op recreatieplekken zoals parken en speeltuinen werd vaak genoemd. Slimme afvaloplossingen, de komst van hondentoiletten en strengere handhaving zien bewoners als mogelijke oplossingen.

Aandacht voor kwetsbare personen en jongeren (12+)

Er moet meer aandacht komen voor eenzaamheid en isolement onder ouderen en alleenstaanden. Vraagstukken hierbij zijn: hoe kun je kwetsbaren bereiken en hoe kun je de vraag van deze personen koppelen aan het zorgaanbod. Een ontmoetingscentrum en het stimuleren van sociale netwerken is een mogelijke oplossingen.

Hangjongeren en verveling onder jongeren is mogelijk een oorzaak van overlast en vandalisme. Meer mogelijkheden om te hangen, te sporten of andere activiteit te doen, wordt al mogelijke oplossingen gezien.

Download

Wilt u meer weten over de resultaten van de stemming. Download het hele rapport als pdf-document die u onder dit bericht vindt.

Wijkagenda

Begin juni wordt de Wijkagenda gepresenteerd aan het bestuur van de stad, de wijk en betrokken wijkpartners. Wilt u zelf meedenken aan de Wijktafel over doelstellingen en acties? Stuur dan een mail naar loosduinen@denhaag.nl.

Hoe ervaart u deze manier van meedenken over de wijk?

De gemeente werkt mee aan een onderzoek van een student Bestuurskunde aan hogeschool Saxion over hoe wijkbewoners het participatietraject rondom de Wijkagenda ervaren. Door mee te doen met de online enquête helpt u bij het verbeteren van soortgelijke trajecten in de toekomst. De enquête bestaat uit 13 vragen en het invullen kost u ongeveer 10 minuten.

Naar de enquête: https://www.hoplr.com/enquete/9xw19mhbw5

Dit maakt deel uit van
folder Project
Wijkagenda Houtwijk

In de Wijkagenda staat wat het belangrijkste is om in de wijk te verbeteren. Houtwijk koos: onderhoud van groen en straten, schoon en aandacht voor jongeren en kwetsbare personen uit de wijk

De Wijkagenda bepaalt de gemeente samen met iedereen die…

Lees meer
169 dagen resterend
arrow_upward