Gemeente Den Haag | Stadsdeel Loosduinen
Gemeente Den Haag | Stadsdeel Loosduinen
20 mei 2022

Tweede bijeenkomst Wijkagenda Waldeck

Maandagavond was de tweede van de drie bijeenkomsten om invulling aan de wijkagenda te geven. In Bibliotheek Nieuw-Waldeck werkten bewoners en medewerkers van de gemeente Den Haag de tweede stap van de wijkagenda Waldeck uit. Van de dromen die tijdens de eerste wijkbijeenkomst werden gedeeld, gingen we naar prioriteren van de thema's om uw wijk prettiger en fijner te maken.

In de bijlage vindt u een samenvatting van de enquêteresultaten. Tijdens de avond hebben we een korte presentatie gegeven over deze samenvatting.

Het tweede deel van de avond kon men per thema op posters input geven over de belangrijkheid van de verschillende thema's. Er waren tien belangrijke thema's die onder andere uit de enquête kwamen:

  1. Schone buurt
  2. Veilig en prettig wandelen/fietsen/verblijven
  3. Parkeren
  4. Iedereen voelt zich deel uitmaken van de buurt
  5. Laagdrempelig hulpverlening in de buurt
  6. Veilig voelen in de buurt
  7. Meer cultuur en sport in de buurt
  8. Prettige omgeving om kinderen te laten opgroeien
  9. Prettige omgeving om jongeren te laten opgroeien
  10. Prettig omgeving om oud te worden

De opbrengsten van deze avond zijn samengevat. Die vindt u als bijlage bij dit bericht. Aan de hand van deze input bepalen we samen met de wijkberaden welke drie opgaves op de wijkagenda komen. Tijdens de derde wijktafel in juni bekijken we welke acties iedereen kan ondernemen.

U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de derde wijkbijeenkomst. Ben u er ook bij?

Wijkagenda Waldeck

Waldeck (dit betreft de buurten: Oud-Waldeck, Nieuw-Waldeck, Componistenbuurt, Rosenburg inclusief Notenbuurt) krijgt een wijkagenda. In de wijkagenda staan de belangrijkste aandachtspunten om aan te pakken. De bewoners, ondernemers, samenwerkingspartners en medewerkers bepalen samen wat het meest belangrijk is.

PS. Wilt u ook meedoen met de vervolgbijeenkomsten? Meldt u dan aan via loosduinen@denhaag.nl

Dit bericht en de reacties erop zijn zichtbaar in 5 buurten en op het publiek inspraakplatform
Bedankt
6
Dit maakt deel uit van
folder Project
Wijkagenda Waldeck

Wat zet jij op de wijkagenda voor Waldeck?

Jij weet het beste wat er nodig is in jouw wijk. Daarom maakt de gemeente, samen met iedereen die in Waldeck woont, werkt of naar school gaat, de wijkagenda. Daarin staan de drie belangrijkste aandachtspu…

Lees meer
777 dagen resterend
arrow_upward